Zadaj pytanie on-line
Rajec Szlachecki 4b, 26-613 Radom
690 524 096

Butle gazowe Linde. Zasady najmu.

Butle gazowe są nieodzownym elementem związanym z zakupem sprężonych lub skroplonych gazów technicznych. Klienci Linde mają do wyboru dwie opcje korzystania z butli gazowych, dostarczanych przez Linde. W obu przypadkach Linde gwarantuje obsługę techniczną użytkowanych butli (legalizacja, remonty okresowe).

Najem na czas określony

Klient może użytkować butle gazowe należących do Linde, w ramach długoterminowej umowy najmu (abonamentu). Taka forma użytkowania butli jest przeznaczona głównie dla Klientów, którzy wykorzystują od 1 do 4 butli, a liczba butli nie zmienia się w czasie trwania umowy. Czas najmu jest uzależniony od potrzeb Klienta. Najkrótszy wynosi 1 miesiąc, najdłuższy 24 miesiące. Opłata jest wnoszona „z góry” za cały okres najmu. Umowa jednoznacznie ustala dzień pobrania i zwrotu butli (np. w ramach umowy na 3 miesiące i pobraniu butli 14 marca, termin zwrotu ustalany jest na 13 czerwca). W okresie trwania umowy Klient może wymieniać butle puste na pełne dowolną ilość razy, płacąc wyłącznie za kupowany gaz.

Po zakończeniu umowy Klient może zwrócić butle lub przedłużyć umowę na kolejny okres. W przypadku przekroczenia czasu trwania umowy, Linde nalicza Klientowi czynsz dzienny za każdy dzień użytkowania butli po terminie umowy, zgodnie z cennikiem standardowym, obowiązującym na dzień wystawienia rachunku

Zalety

Zaletą najmu na czas określony jest atrakcyjna cena za 1 dzień najmu oraz brak dodatkowych bieżących rachunków w trakcie trwania najmu (jednorazowa opłata przy zawieraniu umowy). Cena najmu jest niezależna od ilości wymian butli w okresie trwania umowy.


Najem na czas nieokreślony

Klient może użytkować butle gazowe należące do Linde, w ramach umowy na dostawę gazu, zawartej na czas nieokreślony. Taka forma użytkowania butli przeznaczona jest dla firm, które wykorzystują minimum 5 butli a liczba użytkowanych butli może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Rachunek, wystawiany wraz z zakończeniem każdego miesiąca kalendarzowego i przesyłany do Klienta, naliczany jest zgodnie z następującymi zasadami:

– jednostką rozliczeniową jest butlo-dzień, będący opłatą za użytkowanie 1 butli w przeciągu jednego dnia,
– butlo-dzień naliczany jest dla każdej wynajętej butli, za każdy rozpoczęty dzień najmu. Użytkowanie butli przez krótki okres dnia (np. 2 godziny) traktowane jest jako rozpoczęty dzień i wiąże się z naliczeniem jednego butlo-dnia,
– w dniu wymiany butli pustej na butlę pełną, naliczany jest jeden butlo-dzień z tytułu użytkowania butli zwracanej oraz jeden butlo-dzień z tytułu użytkowania butli pobieranej w tym dniu,
– klient w trakcie trwania umowy może zwrócić wszystkie lub część użytkowanych (pustych) butli a następnie pobrać je ponownie (pełne) w dowolnym momencie. Za czas, kiedy butle nie są użytkowane i zostały zwrócone do Linde, butlo-dni nie są naliczane.

Cena czynszu jest określona w cenniku i składa się z dwóch elementów:

– czynszu podstawowego – liczonego od pierwszego dnia najmu butli do dnia zwrotu butli
– czynszu dodatkowego – naliczanego dodatkowo do czynszu podstawowego w przypadku, gdy użytkowana butla nie jest wymieniana na kolejną butlę pełną przez okres 3 miesięcy. Dla Klientów stosujących system Indywidualnego monitorowania butli (ICC™) czynsz ten liczony jest po przekroczeniu 3 pełnych miesięcy bez wymiany do dnia wymiany butli na kolejną butlę pełną lub do dnia zwrotu butli. W przypadku Klientów, którzy nie korzystają z systemu ICC™ czynsz ten liczony jest za 3 miesiące kalendarzowe od momentu pobrania butli bez jej zwrotu.

Zalety

Zaletą najmu na czas nieokreślony, jest możliwość elastycznego dostosowania ilości użytkowanych butli do bieżących potrzeb oraz płatność po otrzymaniu faktury z rozliczeniem wykorzystane butlo-dni.

UWAGA

Warunkiem wynajęcia butli Linde jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz podpisanie umowy standardowej, regulującej zasady najmu.