Rajec Szlachecki 4b, 26-613 Radom
690 524 096

Miesiąc: Marzec 2019

Czynnik chłodniczy / gaz / R134a / R404a / R407c

Nasi klienci w naszym składzie mogą zakupić czynniki chłodnicze. Szczegóły procedury zakupu czynnika chłodniczego reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz „Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw”,…
Przeczytaj więcej

Acetylen Reduktor PERUN RBA-0,15

Reduktor do acetylenu RBA-0,15-z (z zaworem odcinającym)  PERUN Reduktor wykorzystuje się przy butlach z acetylenem przy wymaganym wyższym ciśnieniu roboczym. Reduktor posiada pokrętło regulacji w układzie pionowym oraz manometryczne wskaźniki ciśnienia wlotowego i ciśnienia roboczego. Skład kompletu: reduktor – 1 szt opakowanie – pudełko tekturowe Okres gwarancji: 12 m-cy (gwarancja dla przedsiębiorców) 12 m-cy (gwarancja…
Przeczytaj więcej