Rajec Szlachecki 4b, 26-613 Radom
690 524 096

Zapraszamy do korzystania z Portalu Klienta Linde Gas DIREKT™

dostawagazu.com

Jednym z najważniejszych celów The Linde Group jest poprawa obiegu informacji i komunikacji z naszymi klientami. W tym celu uruchomiliśmy Portal Klienta, umożliwiający Państwu dostęp do aktualnych i planowanych w przyszłości usług z zakresu e-biznesu.

Informacje dostępne w ramach Portalu Klienta Linde Gas DIREKT™ są podzielone na dwa poziomy:

• Usługi Basic

• Usługi Premium.

W praktyce oznacza to, że użytkownicy dysponują różnymi prawami dostępu, w zależności od potrzeb.

Portal Linde Gas DIREKT™ oferuje następujące informacje:

Rejestracja

Bezpłatne korzystanie z portalu wymaga rejestracji. W tym celu należy kliknąć w link przekierowujący do portalu, znajdujący się na dole tej strony i wejść w zakładkę „Rejestracja“ i wypełnić formularz.

  • Bezpośrednio po rejestracji zostanie przesłane emailem ID użytkownika oraz hasło umożliwiające dostęp do portalu.
  • Aby uzyskać dostęp do Usług Premium należy podać swój numer klienta oraz numer dowolnej faktury wystawionej przez Linde w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Kod aktywacji zostanie  następnie przesłany pocztą.

Rejestracja