Rajec Szlachecki 4b, 26-613 Radom
690 524 096

Przeprowadzka

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 znajdujemy się w nowej lokalizacji czyli Rajec Szlachecki 4b (500m za rondem Kozienickim w stronę Zwolenia).

Jednakże przypominamy, że nasz skład nie obsługuje klientów detalicznych. Jako skład Linde podstawą transakcji jest numer klienta Linde lub NIP nabywcy. W celu możliwości uruchomienia sprzedaży należy wypełnić i dostarczyć poniższe dokumenty.

Nowy klient procedura

Aby móc kupować w Linde należy do punktu sprzedaży zgłosić chęć współpracy podając swój aktywny numer NIP kupującego. Punkt sprzedaży zweryfikuje dane kupującego oraz wygeneruje założony w Linde numer klienta.

Pragniemy zwrócić uwagę, że gazy Linde sprzedawane są w pojemnikach o rejestrowanym obiegu są oznakowane niewidocznie oraz widocznym znakiem kodu kreskowego. Nie przyjmujemy na wymianę butli obcych.

Wysyłka faktur w formie elektronicznej

https://dostawagazu.com/wp-content/uploads/2020/08/Akceptacja-przesyłania-faktur-w-formie-elektronicznej-2020.pdf

Sprzedaż gazów cieplarnianych tzw. F-gazy (klimatyzacja)

https://dostawagazu.com/wp-content/uploads/2020/08/wzór-oświadczenia-002.certyfikaty.docx