dostawagazu.com

Reduktor butlowy Ar/CO2

Eksploatacja Przeznaczenie zaworu redukcyjnego do gazów sprężonych lub do gazów pod ciśnieniem rozpuszczonych w butlach ciśnieniowych o ciśnieniu napełnienia wynoszącym maksymalnie 300 barów a także do gazów skroplonych. Zawory redukcyjne obniżają ciśnienie na wylocie z butli ciśnieniowej do wymaganego ciśnienia roboczego i utrzymują jego stałą wartość. Zastosowania sprzeczne z obowiązującymi przepisami: Zaworu redukcyjnego nie można…
Przeczytaj więcej